Ο τεχνογρανίτης είναι ένα σύνθετικο υλικό κατασκευασμένο από λιθοτρίμματα συνδεδεμένα μεταξύ τους με ρητίνη πολυμερούς. Χρησιμοποιείται κυρίως για πάγκους κουζίνας.